Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Żorach

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Żorach

„Na podstawie art. 36a ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015r., poz. 1182) oraz Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych (Dz. U. z 2015r., poz. 719) informuję, że w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Żorach, z siedzibą przy ul. Ogniowej 10, 44-240 Żory, jest dostępny jawny rejestr zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych.
W celu ustalenia szczegółów udostępnienia treści rejestru, proszę o kontakt z  administratorem bezpieczeństwa informacji, pod nr tel. 32 621 51 80.

„Na podstawie art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015r., poz. 1182) informuję, że w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Żorach, z siedzibą przy ul. Ogniowej 10, 44-240 Żory, są przetwarzane Pani/Pana dane osobowe adekwatnie do celów w związku, z którymi zostały przez Państwa przekazane do KM PSP. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.”

Liczba odsłon:12
Treść wprowadził(a): Pilny Andrzej, 2018-04-12 15:46:54
Treść wytworzył(a): [brak danych], [brak danych]
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2018-04-12 15:44:52