Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Żorach

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Żorach

Na majątek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Żorach składają się:

 

Środki trwałe ogółem: 4.212.557,56 zł w tym:

 • grupa I - 884.620,09
 • grupa II - 188.857,50
 • grupa III - 22.507,26 
 • grupa IV - 111.908,29 
 • grupa VI - 256.048,73
 • grupa VII - 2.454.493,39 
 • grupa VIII - 294.122,30 
  • Pozostałe środki trwałe : 480.168,02

   Wartości Niematerialne i Prawne: 16.040,05 

   Budżet ogółem na 2018 rok: 4.022.000,00
   w tym:
   wydatki osobowe: 3.769.531,00
   wydatki rzeczowe: 252.469,00


Strona główna.

Liczba odsłon:3542
Treść wprowadził(a): Pilny Andrzej, 2018-03-16 20:08:35
Treść wytworzył(a): bryg. mgr inż. Grzegorz Fischer, 2015-02-05 15:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2017-09-28 14:41:29