Regulamin organizacyjny

Komendant Miejski

Zastępca Komendanta

Sekretariat

Sekcje Komendy

Samodzielne Stanowiska Pracy

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza

Władze Ochotniczych Straży Pożarnych

Elektroniczna Skrzynka Podawcza


Statystyka działań ratowniczych

Zasady naboru do PSP

Majątek Komendy

Rejestry i ewidecje

Informacje nieudostępniane

Archiwum

Przetargi

Sposoby załatwiania spraw

Znaczenia skrótów

Redakcja Biuletynu

Rejestr Zmian

Biuletyn Informacji Publicznej


Ewidencje :

1. Ewidencja zdarzeń występujących na terenie powiatu.
2. Ewidencja wydanych zaświadczeń potwierdzających udział członków OSP w akcjach ratowniczo-gaśniczych.
3. Ewidencja zakładów o zwiększonym ryzyku.

Rejestry :

1. Rejestr skarg i wniosków.
2. Rejestr aktów normatywnych komendanta miejskiego.
- decyzje,
- zarządzenia,
- rozkazy.
3. Rejestr odbiorów obiektów.
4. Rejestr mandatów karnych.

Strona główna.

Wersja do druku


Liczba odsłon:  2063

Treść wytworzył(a): bryg. mgr Zenon Skowron, 2007-08-06 12:12:00

Treść wprowadził(a):  Jacek Dąbek, 2007-09-04 17:05:08

Poprzednia wersja dokumentu z dnia:  2007-08-06 12:13:10