Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Żorach

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Żorach


W Biuletynie Informacji Publicznej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Żorach używane są następujące skróty:

RP - Rzeczpospolita Polska
PSP - Państwowa Straż Pożarna
KM PSP - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
OSP - Ochotnicza Straż Pożarna
KSRG - Krajowy System Ratowniczo - Gaśniczy
WSKR - Wojewódzkie Stanowisko Koordynacji Ratownictwa
SKKM - Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego
JRG - Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza
BHP - Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
Dz.U. - Dziennik Ustaw
ds. - do spraw

Stopnie służbowe.

Strona główna.

Liczba odsłon:4581
Treść wprowadził(a): Dąbek Jacek, 2007-09-04 17:29:59
Treść wytworzył(a): bryg. mgr Zenon Skowron, 2007-08-06 12:30:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2007-08-06 12:32:25